Zatražena istraga u NTF-u…

Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije, na osnovu dopisa sa sjednice Nadzornog odbora NTF-a d.o.o. Ploče održane 26.03.2013. godine, zatražilo je da se preispitaju sve činjenice vezano za poslovne odnose NTF-a i odvjetničkog društva „Grubeša&partneri“. Povod ovome je uplata preko 5.700.000,00 kuna navedenom odvjetničkom društvu za usluge zastupanja u arbitražnom sporu protiv „Deltagripa“ na osnovu kojeg je NTF Ploče platio cca. 15 milijuna maraka, bez suglasnoti Nadzornog odbora i Skupštine društva NTF.

BiH MINIST.Dopis br.542 (1)_Page_2

Faksimil dopisa FMERI

Podsjetimo

Prvi Ugovor o zastupanju i pružanju odvjetničkih usluga potpisan je 20.05.2010. godine kojim je definiran paušalni iznos od 15.000,00 kuna mjesečno, s tim da su se strane sporazumjele da zastupanje u sporovima pred sudovima, upravnim organima i u arbitražnim postupcima nisu uključeni u paušalnu naknadu. Potpisnici ovog Ugovora ispred NTF-a su Nikola Štula, Davor Matić i Fehid Frljak.

Drugi Ugovor o zastupanju u postupku međunarodne arbitraže potpisan je 10.05.2011. godine, a potpisnici ispred NTF-a Ploče su Nikola Štula i Zoran Prskalo, te kao pristupnik ispred Terminala Federacije d.o.o. Sarajevo Ibrahim Bećirbegović.

2 misli o “Zatražena istraga u NTF-u…

Komentari su zatvoreni.