Zanemarive količine nafte u podmorju Crne Gore

Konzorcij Eni-Novatek, koji istražuje naftu u primorju Crne Gore, na potezu između Bara i Ulcinja, objavio je neuspjeh istraživanja.

Krajem prosinca prošle godine, nakon što je probušeno do nivoa od 6.000 metara dubine, oficijelnih rezultata još uvijek nema, ali je državni tajnik za energetiku i rudarstvo u Ministarstvu kapitalnih investicija, Marko Perunović nedavno priopćio da je bušotina suha.

„Na prezentaciji je menadžment konzorcija definitivno rekao da su poroznost i propusnost ležišta jako nepovoljne. Oni tu bušotinu smatraju takozvanom suhom bušotinom ili ‘dry hole’”, rekao je Perunović.

Nakon revizije plana konzorciju će biti vraćena bankarska garancija od 73 miliona eura. Drugo istraživanje crnogorskog primorja radi i grčka kompanija Energean, sa ciljem da pronađe plin. Državni sekretar je nedavno rekao da oni do 15. ožujka trebaju obavijestiti da li su našli partnera za istražno bušenje, prenosi SeeNews.