Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina

U Federaciji Bosne i Hercegovine u parlamentarnoj proceduri je Nacrt zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina.

Osnovni cilj je osiguravanje zakonskih pretpostavki za nastavak geoloških istraživanja nafte i plina, obrazložila je Vlada kao predlagač teksta.

Nepostojanje zakonske regulative iz ove oblasti prouzročilo je zastoj u otkrivanju i utvrđivanju komercijalnih ležišta ugljikovodika te mogućnosti uvođenja investitora, domaćih i stranih, zainteresiranih za istraživanje i eksploataciju na ovim prostorima.

Geološka istraživanja i eksploatacija u FBiH regulirani su postojećim zakonom o geološkim istraživanjima te Zakonom o eksploataciji, ali se ne definiraju uvjeti i metodologija istraživanja i eksploatacije nafte i plina, kao ni pravo na koncesije u ovom segmentu.

Zakon o istraživanju nafte i plina