Zaključci o „Terminalima Federacije“

Vlada FBiH prihvatila je Informaciju o načinu realizacije prijenosa sredstava od 10,2 milijuna KM i osnovnom kapitalu gospodarskog društva „Terminali Federacije” d.o.o Sarajevo koju je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Ovo ministarstvo je zadužila da pripremi i dostavi joj Odluku o povećanju osnovnog kapitala u novcu „Terminala Federacije“, uvažavajući sve odluke koje je Vlada Federacije BiH donijela u periodu 2008.-2012. godina, a koje su se odnosile na prijenos sredstava od 10,2 miliona KM.

Također, Federalno ministarstvo treba pripremiti i Odluku o izmjeni odluke o osnivanju gospodarskog društva za skladištenje tečnih goriva „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo.