Vlada RH predstavila Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak predstavio je na sjednici Vlade Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika koji znatno bolje definira to područje na kojem monopol još uvijek ima Ina, kao jedini koncesionar u državi. Vlada je zakon jednoglasno prihvatila i poslala na odlučivanje u Sabor koji će o njemu raspravljati u dva čitanja.

Donošenje tog zakona preduvjet je za raspis natječaja za istraživanje i eksploataciju koji bi prema izvoru iz Vlade trebao uslijediti krajem godine, a potom bi tvrtkama trebalo dodatnih šest mjeseci za analizu tako da bi prvi ugovori mogli biti potpisani sredinom iduće godine.

Zakonom se uređuju gospodarenje naftom i plinom, naknade za istraživanje i eksploataciju i druga pitanja.

Najvažnija novost je da se zakonom propisuje osnivanje javnog nacionalnog trgovačkog društva koje će također istraživati i crpiti naftu i plin, a u roku od godine dana osniva se i Agencija za ugljikovodike u okviru nadležnosti Ministarstva gospodarstva. Agencija će se financirati iz vlastitih prihoda, a u nadležnosti će joj biti izdavanje dozvola i sklapanje ugovora s koncesionarima, davat će i prijedlog za javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuditelja, te sudjelovati u kontroli troškova te biti na pomoć investitorima.

Ugovor o eksploataciju s koncesionarom će zaključivati Vlada, što je velika i nužna novina u odnosu na prethodni zakonski prijedlog, kada se predviđalo da ugovore zaključuje MINGO. Zanimljivo je da nacrt zakona ne uređuje pitanje royaltija (tj. rudarske naknade koje izražavaju postotak proizvodnje koji pripada državi), već će iznos naknade i omjer njene raspodjela biti utvrđen Vladinom uredbom u roku od 120 dana od donošenja zakona.

Imatelj dozvole za eksploataciju će plaćati i porez na dobit, no u zakonu se ne specificira koliko će taj porez iznositi, odnosno hoće li biti viši od opće stope koja iznosi 20%.

Novi zakon donosi mogućnost stjecanja koncesija za eksploataciju nafte i plina putem javnog nadmetanja, a kada se izabere investitor Vlada će s njime moći potpisati dvije vrste ugovora: Ugovor o eksploataciji i podjeli sirovine ili Ugovor o eksploataciji uz obavezu plaćanja naknade i poreza. Moguća je i treća varijanta, a to je kombinacija navedena dva ugovora.

Investitoru se novim zakonom omogućuje korištenje zemljišta i podzemlja za izvođenje rudarskih radova uz jednostavniji i učinkovitiji postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa bilo na državnom zemljištu ili na zemljištu fizičkih ili pravnih osoba. Prilikom potpisa ugovora s Vladom, investitoru će se definirati iznos bonusa i naknada. Vlasništvo nad cjelokupnom dokumentacijom i svim podacima vezanim za ugljikovodika pripadat će isključivo državi.

Investitor je obavezan poštovati sve propise koji se tiču zaštite prirode i okoliša te se dobro osigurati prije izvođenja radova u slučaju nesreća koje bi mogle proizaći iz nepažnje. Istražno razdoblje moći će trajati najdulje pet godina i moći će se iz opravdanih razloga produžiti još najdulje godinu dana, dok će koncesija za eksploataciju trajati 30 godina i dulje. Postojeći nositelji odobrenja za istraživanja i eksploataciju imat će rok od dvije godine da se usklade s ovim zakonom.

Izvor: www.energetika-net.com