Vlada Federacije preuzima ovlasti za dodjelu koncesija

Zakonsko rješenje koje bi ubuduće reguliralo eksploataciju nafte i plina u Federaciji, a čiji je prijedlog već usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, precizira da, ako je riječ o strateškom projektu, Vlada odlučuje i o tome ko će dobiti koncesiju.

Također, Vlada odlučuje i o tome koji će projekt biti proglašen strateškim.

Bez privilegija

Za eventualni ugovor s koncesionarom, doduše, na koncu bi morao biti suglasan i zakonodavac, ali, prema svemu sudeći, ministri bi imali odriješene ruke da posredstvom ekspertnog tima ocijene važnost projekta, odnosno tokom direktnog pregovaranja s kompanijama, poslove istraživanja i eksploatacije nafte indirektno dodjeljuju kome žele.

Prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji predviđa i ravnopravan tretman stranih kompanija.

Vlada Federacije još u novembru 2011. godine s multinacionalnim naftnim gigantom “Shell” potpisala je ugovor o eksperimentalnom istraživanju naftnih bušotina u našoj zemlji. Premijer Nermin Nikšić izjavio je tada da “Shell” zbog toga neće imati bilo kakve privilegije, jer će o dodjeli posla na koncu odlučivati Parlament.

Konačni ugovor

No, sudeći prema zakonskom rješenju koje bi vrlo brzo trebalo proći proceduru, Parlament bi samo odobravao potpisivanje konačnog ugovora, ali bi Vlada imala najvažnije mehanizme, najprije da procijeni, potom proglasi projekt strateškim te na koncu i odluči ko će dobiti koncesiju.

Izvor www.avaz.ba