Vlada FBiH uskoro o Zakonu o nafti i naftnim derivatima

Pred članovima Vlade Federacije BiH uskoro će se naći Zakon o nafti i naftnim derivatima u Federaciji BiH, nakon što je u formi Nacrta prošao parlamentarnu proceduru. Ujedno, bit će ovo prvi put da se u FBiH donosi ovako važan propis u ovoj oblasti.

Ovo su danas premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj kazali tijekom susreta s predstavnicima “Terminala Federacije”, na čelu s direktorom Rasimom Kadićem.

Rečeno je i kako sam Zakon neće biti dovoljan za rješavanje konačnog statusa “Terminala Federacije”. Stoga je rukovodstvo kompanije zaduženo da pripremi i ponudi jasnu viziju razvoja ove tvrtke.

Ukazano je i na to da “Terminali Federacije” mogu računati na podršku Vlade FBiH u segmentu pružanja usluga za potrebe Federacije BiH, ali i da se kompanija mora jače osloniti na komercijalno poslovanje.

Također, Vlada FBiH će zatražiti od Vlade Sarajevskog kantona da što prije donese odluku o prijenosu vlasništva nad Terminalom u Blažuju sa Sarajevskog kantona na Federaciju BiH.

U razgovorima, održanim u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu, sudjelovao je i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović, koji je istaknuo da je danas prezentirani koncept najbolji način pomoći “Terminalima Federacije”.