Vlada FBiH otvorila račun za prikupljanje taksi za uspostavu rezervi naftnih derivata

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 13.08.2014. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za otvaranje posebnog namjenskog transakcijskog računa kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora.

Na ovaj transakcijski račun bit će prikupljana sredstva po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata koja je utvrđena Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji BiH.

Ova taksa namjenski je javni prihod kojim se financira uspostava rezervi naftnih derivata u Federaciji BiH i prihod je Operatora rezervi naftnih derivata koji je osnovan Zakonom.