Vlada FBiH o istraživanju nafte i plina

Federalna vlada usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o izvršenim aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u FBiH, i uputila je Parlamentu FBiH. Nastavak geoloških istraživanja nafte i plina, kaže se u informaciji, jedno je od strateških opredjeljenja Vlade i u narednom periodu. Od 2011. do danas je uloženo mnogo vremena i truda u iznalaženju najboljih zakonodavnih rješenja i objedinjavanju geoloških podataka, kao temeljnih sigurnosnih faktora s kojima FBiH ulazi u realizaciju Projekta, kroz izbor naftne kompanije, pregovaranje i izradu budućeg ugovornog modaliteta s naftnim kompanijama.

Analizirane su sve dostupne vrsta ugovora koji se u suvremenom dobu potpisuju u svijetu između vlada i naftnih kompanija. Standardi najbolje prakse koji su uspostavljeni u zemljama sa uspješnom proizvodnjom nafte, kao što je Norveška, nesumnjivo predstavljaju međunarodni zlatni standard u sektoru istraživanja i proizvodnje nafte i plina.

Međutim, takve prakse moguće je primijeniti samo u ekonomski stabilnim, dobro opremljenim državama koje raspolažu izuzetnim stručnim ljudskim resursima i imaju značajno iskustvo u ovoj djelatnosti. Stoga je takva politika upravljanja naftnim resursima potpuno neprimjenjiva za države početnice.

Za BiH i FBiH se pokazalo najprihvatljivije korištenje „Smjernica za dobro upravljanje u proizvodnji nafte i plina za države početnice“ koje je 2013. godine napravio nezavisni Kraljevski institut za međunarodne poslove, sa sjedištem u Londonu.

Ovaj dokument je fokusiran na sedam ključnih ciljeva u dobrom upravljanju istraživanja i buduće eksploatacije nafte i plina, a to su: privlačenje dugoročno najsposobnijeg investitora, ostvarivanje maksimalnog ekonomskog povrata državi kroz ugovor o koncesiji, za dobivanje i zadržavanje povjerenja javnosti, postepeno jačanje lokalne uloge kroz obučene ljudske resurse i otvaranje i jačanje lokalnih poduzeća. Njime je predviđeno i uspostavljanje nacionalne naftne kompanije i osiguravanje njenog učešća u razvoju resursa, izgradnja kapaciteta i omogućavanje svim učesnicima da obavljaju svoju ulogu, te osiguravanje visokog stepena odgovornosti svih aktera u naftnom sektoru.

Osnovno opredjeljenje Vlade FBiH je nastavak aktivnosti na privlačenju dugoročno najsposobnijeg investitora.

Imajući u vidu kompleksnost Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i gasa u FBiH, za čiju je realizaciju potrebno znanje iz više stručnih oblasti, Vlada će utvrditi savjetodavno tijelo u čijemu bi sastavu bili eminentno stručne osobe iz akademija, fakulteta, instituta, privrede, i drugih institucija specijaliziranih za oblasti geologije, rudarstva, ekonomije, prava, okoliša, energetike i drugi koji bi bili uključeni u realizaciju Projekta.