Uvoz naftnih derivata u Federaciji BiH prvih devet mjeseci 2015. godine

U prvih devet mjeseci 2015.godine na područje Federacije BiH uvezeno je 592.324 tona tona naftnih derivata što je za oko 15,82 % više nego u istom periodu prošle godine kada je uvezeno 511.416 tona, podaci su federalnog Ministarstva trgovine.

Najviše naftnih derivata je uvezeno iz Hrvatske 361.923 tona (61,10 %), zatim slijedi Italija 73.227 tone (12,36%), Srbija 66.190 tona (11,18 %) itd.

Najveći uvoznik je Holdina doo Sarajevo sa 378.420 tona ili 63,89 % tržišnog učešća, a slijede Petrol BH Oil Company Sarajevo 107.185 tone ili 18,10 %, G-Petrol d.o.o. Sarajevo sa 62.306 tona ili 10,52%, te Hifa-Oil d.o.o. Tešanj sa 26.299 tona ili 4,44%.

U prvih devet mjeseci 2015.godine nabavljeno je iz Rafinerije Bosanski Brod ili drugog dobavljača iz RS 202.318 tona naftnih derivata, što je za oko 10,76 % više u odnosu na isti period prošle godine kada je nabavljeno 182.655 tona.

Najviše naftnih derivata je nabavljeno od Optima Grupe d.o.o. Banja Luka i to oko 92,04 % (186.213 t) dok su ostale količine naftnih derivata nabavljene od firmi Reunion d.o.o. Banja Luka, Super Petrol Banja Luka, Gagi – Trans Banja Luka, IGMIN MM i direktno iz Rafinerije Bosanski Brod.

Uvoz ND 2015 I – IX