Uvodi se red u naftnu oblast u Federaciji

Federalna Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o naftnim prerađevinama u FBiH. Ovo je prvi put da je u Federaciji predložen zakon koji regulira naftnu oblast u kojoj su brojne vlasti u godinama iza nas prepoznavale probleme, ali i ostavljale njihovo rješavanje po strani. U Prijedlogu zakona o naftnim prerađevinama ovi energenti su prepoznati kao strateška roba, a njegovom dosljednom provedbom bit će poboljšana sigurnost opskrbe naftnim prerađevinama tržišta Federacije.
Iz Vlade su kazali kako će ovo poboljšanje biti ostvareno kroz strateško planiranje naftnog sektora, regulaciju tržišta, osigurano dostavljanje podataka o uvozu, plasmanu i kvaliteti naftnih prerađevina, preciznije uređen sustav kontrole kvaliteta naftnih prerađevina, uspostavu sustava rezervi naftnih prerađevina i operatora za formiranje i upravljanje ovim rezervama, uvođenje operativnih zaliha naftnih prerađevina te stvaranje zakonske podloge tijelima Federacije za inspekcijsku kontrolu naftnog sektora.

Ukidaju se Terminali

Zakonom se osniva Regulatorna komisija, među čijim je nadležnostima nadzor i reguliranje odnosa između uvoznika, trgovaca na veliko i malo, prijevoznika i kupaca naftnih prerađevina, kao i izdavanje ili oduzimanje licenci za obavljanje energetskih djelatnosti. Navode i kako će Komisija osigurati nediskriminaciju, učinkovitu konkurenciju i funkcioniranje tržišta naftnih prerađevina, obraćajući posebnu pozornost na sigurnost opskrbe naftnim prerađevinama.
Zakonom su definirane i rezerve naftnih prerađevina koje se uspostavljaju s ciljem osiguranja opskrbe naftnim prerađevinama Federacije u slučaju prijetnje energetskoj sigurnosti uzrokovanoj izvanrednim poremećajima u opskrbi. Ovim zakonom osniva se operator rezervi naftnih prerađevina i utvrđuju ciljevi poslovanja i djelatnosti i drugo. Operator posluje pod nazivom “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, a on je u stopostotnom vlasništvu Federacije BiH. Dakle, stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važenje odluke o osnivanju gospodarskog društva “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo.