Utvrđen Prijedlog izmjena Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH, u kojem je jedna od novih odredbi da Federalna vlada, svojim rješenjem, imenuje stručni tim za vođenje pregovora i izradu ugovornog modaliteta, čiji članovi moraju biti stručne osobe iz oblasti geologije, rudarstva, energetike, ekologije, prava i ekonomije.

Formiranjem ovog tima koji imenuje Vlada sa stručnim iskustvom za svako poglavlje iz ugovora o koncesiji (geologije, rudarstva, energetike, ekologije, prava i ekonomije) i koji će zajedno s konzultantom učestvovati u pregovorima sa naftnom kompanijom, biti će osiguran jači pregovarački kapacitet za kompleksne pregovore kojim će se štititi interesi Vlade. Uz stručni tim Zakonom je predviđeno da pregovore nadgleda komisija sastavljena od stručnih članova iz Parlamenta FBiH što bi zajedno trebalo osigurati pregovaračko tijelo koje može odgovoriti izazovu i pregovorima s naftnim kompanijama koje raspolažu dobro obučenim ljudskim resursima s bogatim iskustvom za vođenje pregovora po pojedinim poglavljima ugovora.

Osnovni cilj pregovora je osigurati dobar ugovorni modalitet za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, koji će donijeti ekonomsku dobit Federaciji BiH, ne samo kroz ubiranje prihoda od proizvodnje nafte i plina, nego i osigurati visok stupanj istražnih radova kojima se utvrđuju rezerve i kvalitet nafte i plina, maksimalnu iskoristivost ležišta i otvaranje vrata za strane kompanije iz ove djelatnosti. Sve ovo će utjecati i na jačanje gospodarstva kroz izgradnju kompletne infrastrukture za korištenje i transport plina i nafte, mogućnost izgradnje degasifikacijskih postrojenja i druge infrastrukture.

Novopredloženim izmjenama ostavljena je mogućnost Vladi da može, a nije obvezna, angažirati konzultanta. Naime, mogu se steći zakonski uvjeti da, nakon prvih pregovora, obuke i stečenog iskustva domaćeg stručnog kadra iz nadležnih organa, Vlada neće imati potrebu angažirati konzultante za buduće pregovore i ugovore o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru FBiH.

Izmijenjena je i odredba koja se odnosi na pravo na novčanu naknadu stručnog tima za pružanje usluga pregovaranja. Naime, predloženo je da ova naknada bude isplaćivana iz Budžeta FBiH, umjesto iz sredstava godišnje naknade ugovora o koncesiji. Ovo je neophodno jer sredstva za prvi ugovor o koncesiji moraju biti osigurana iz budžeta, jer će tek potpisivanjem prvog ugovora biti stvoreni uvjeti za uplatu koncesijskih naknada od strane koncesionara u budžete FBiH, županija i općina. Sredstva naknade bit će osigurana u budžetu nakon potpisanog ugovora između Vlade i koncesionara.

Prijedlogom zakona su kaznene odredbe usuglašene sa Zakonom o prekršajima. Naime, Zakon o prekršajima, koji je bio na snazi u vrijeme donošenja Zakona, propisivao je niske kaznene odredbe, pogotovu za visokoprofitabilne djelatnosti. Sada su kazne povećane i zbog toga što bi nepridržavanjem propisanih zakonskih odredbi od strane koncesionara bila prouzročena šteta budžetima, a na ovaj način je spriječeno i svjesno kršenje zakonskih odredbi.