Utvrđen nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH

U Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH, utvrđenom na sjednici Federalne vlade 10.12.2015. godine, promijenjen je sadržaj stavka 3. članka 10, koji sad propisuje da Vlada FBiH svojim rješenjem imenuje stručni tim za vođenje pregovora i izradu ugovornog modaliteta, čiji članovi moraju biti stručne osobe iz oblasti geologije, rudarstva, energetike, ekologije, prava i ekonomije.

Dosadašnje rješenje je propisivalo da će Vlada angažirati pravnu osobu kao stručnog konzultanta (s iskustvom u međunarodnim pregovorima i izradi ugovora o istraživanju i eksploataciji nafte i plina) za pružanje konzultantskih usluga u postupku pregovora, vođenju pregovora i izradu ugovornog modaliteta.

Izmjene se odnose i na kaznene odredbe Zakona, a jedna od njih je i da će pravnoj osobi koja bez odobrenja nadležnog organa istražuje i/ili eksploatira naftu i plin biti oduzeta na taj način pribavljena imovinska korist, te će mu biti izrečena zaštitna mjera zabrane istraživanja i eksploatacije.

Nova zakonska rješenja bila su potrebna jer je, nakon ranije raspisanih tendera, utvrđeno da nijedan ponuđač ne ispunjava tražene kriterije, odnosno nema potrebne kvalifikacije za pružanje usluga vođenja pregovora i izradu ugovornog modaliteta. Nacrt zakona otklanja zastoj u izboru stručnog konzultanta koji bi doveo u pitanje nastavak Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji BiH.