Usvojen zakon o istraživanju nafte i plina u FBiH

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH (FBiH) usvojio je Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH.

Ovaj akt propisuje uvjete, način i postupak za istraživanja i eksploataciju, a to podrazumijeva skup aktivnosti – geološka istraživanja radi potencijalnog otkrivanja ležišta nafte i plina na određenom području, eksploataciju, te izgradnju postrojenja i uređaja za istraživanje i eksploataciju.