Usvojen program istraživanja nafte i plina u FBiH

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 10.12.2014.godine usvojila Program regionalnih istraživanja nafte, kondenzata i prirodnog plina na prostoru Federacije BiH za razdoblje od 2014. do 2023. godine kao dokument razvoja istraživanja perspektivnih područja nafte i plina na teriroriju FBiH.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalni zavod za geologiju zaduženi su da, u roku od 30 dana, sačine Akcijski plan za realizaciju programa istraživanja za teritorij Dinarida. Obavezani su i da, sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH, izvrše pripremne radnje u cilju pokretanja i realizacije programa istraživanja nafte i plina na teritoriju sjeverne Bosne.

Vlada je zadužila federalna ministarstvo okoliša i turizma, financija, rada i socijalne politike prostornog uređenja, te Federalnu upravu civilne zaštite da, u roku od 30 dana, izvrše sve pripreme iz svoje nadležnosti u svezi istraživanja i eksploataciju nafte i plina, kao i da analiziraju donesene politike i uporedne analize s politikama država s dobrom praksom u istraživanju ovoj oblasti.

Kako je poznato, Strategijskim planom i programom razvoja energetskog sektora FBiH, usvojenom 2009. godine, naglašen je značaj i utjecaj nafte i prirodnog plina na ukupan gospodarski i društveni razvoj BiH. U cilju daljeg razvoja energetskog sektora, data je i preporuka za nastavak istraživanja nafte i plina na temelju povoljnih rezultata ranije provedenih istraživanja. U tom kontekstu, Program regionalnih istraživanja nafte, kondenzata i prirodnog plina na prostoru Federacije BiH za razdoblje od 2014. do 2023. godine predstavlja osnovni strategijski program Vlade za definiranje blokova za istraživanje i za dodjele koncesija.

Osnovni cilj istraživanja je definitivno raščišćavanje dvojbe o postojanju ekonomski interesantnih ležišta nafte i plina, te davanje značajnog doprinosa poznavanju geološkog sastava i strukture Zemljine kore na istražnim prostorima.

Na osnovu rezultata istraživanja, pretpostavlja se da postoje perspektivni prostori za istraživanja nafte i plina u sjevernoj Bosni (Orašje, Odžak i Tuzlanski bazen), središnjoj Bosni (Sarajevsko-zenički bazen), te jugozapadnoj i južnoj Bosni i Hercegovini (Velika Kladuša-Glamoč-Drežnica-Stolac-Neum). Ovi istražni prostori su izdvojeni tako da se uklapaju u dva odvojena projekta istraživanja nafte i plina: Projekt Dinaridi (Velika Kladuša-Glamoč-Drežnica-Stolac-Neum i Sarajevsko-zenički bazen) i Projekt sjeverna Bosna.