Usred pregovora Vlade i MOL-a Ina otpušta 181 radnika

Program zbrinjavanja viška radnika provodi se protivno mišljenju Radničkog vijeća. Radničko vijeće je ocijenilo da uprava ničim nije objasnila razloge proglašavanja viška zaposlenih, kao i da dio njih prema Zakonu o radu niti ne može biti proglašen viškom…

Više na www.novilist.hr