Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Uredba pokriva i skladištenje ugljikovodika i zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama.

Naknada za istraživanje i eksploataciju se sastoji od ukupne novčane naknade i podjele količina pridobivenih ugljikovodika. Ta se ukupna naknada sastoji od nekoliko naknada kao što su naknada za odobreni istražni prostor, površinu utvrđenog eksploatacionog polja, sklapanje ugovora između investitora i Vlade, naknade za pridobivene količine, naknade za ostvarenu eksploataciju i naknade za administrativne troškove.

Naknada za pridobivene količine je prihod državnog proračuna i iznosi 10% od tržišne vrijednosti pridobivenih ugljikovodika, a dijeli se tako da 30% pripada jedinici lokalne samouprave na čijem se području pridobivaju energenti, 20% jedinici područne ili regionalne samouprave, a 50% odlazi u proračun.

Ako je riječ o pridobivanju u epikontinentalnom pojasu, naknada odlazi u proračun. Natječaj za istraživanje ugljikovodika na Jadranu bit će raspisan početkom travnja i trajat će šest mjeseci, a zainteresirane tvrtke svakodnevno odlaze u data room sa geološkim podacima u MINGO-u.