Upućena inicijativa za uvođenje namjenske takse na naftne derivate na nivou BiH

Vlada Federacije BiH je utvrdila i Federalnom parlamentu uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naftnim derivatima u FBiH na temelju kojeg je, uz ostalo, u naftnom sektoru počelo ispunjavanje i obveza uspostave pričuva naftnih derivata uvođenjem namjenske pristojbe od 0,01 KM po litru, kao prijelaznog rješenja do uvođenja ove pristojbe na razini Bosne i Hercegovine.
S ciljem realizacije preuzetih međunarodnih obveza, Vlada Federacije BiH uputila je Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje i Vijeću ministara BiH inicijativu za uvođenje namjenske pristojbe na naftne derivate na razini Bosne i Hercegovine.
Pristojba za uspostavu pričuva koja je uvedena u Federaciji BiH u visini od 0,01 KM/litar plaća se na promet naftnih derivata koji služe za krajnju potrošnju. O provedbi Zakona je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavilo konzultacije i s Upravom za neizravno oporezivanje.
Zbog različitosti pristupa u provodbi zakona, dogovoreno je da bude pokrenuta inicijativa o uvođenju pristojbe kao neizravnog poreza na razini BiH, a do tada da Federacija BiH donese izmjene Zakona o naftnim derivatima kojima bi bilo precizirano da se pristojba plaća u prometu naftnih derivata koji služe za krajnju potrošnju u Federaciji BiH, tako da bi obveznik plaćanja pristojbe bio kupac namalo ili kupac pravna osoba kome derivati služe za obavljanje djelatnosti.
Nova je i odredba da obveznik prikupljanja pristojbe u prometu na malo, u ime Operatora – Terminala Federacije d.o.o. Sarajevo čiji je pristojba prihod, bude energetski subjekt koji se bavi prometom naftnih derivata namalo, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.
/Fena/