U Washingtonu arbitražni postupak MOL-a protiv Hrvatske

Na međunarodnom sudu za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu nastavlja se proces koji bi trebao donijeti rješenje u sporu INA-MOL, javlja HRT.
Tročlanom sudskom savjetu kojim predsjedava Britanac Franklin Berman suprotstavljene će strane predstaviti dodatna objašnjenja slučaja.
Očekuje se da će rasprava trajati cijeli dan. Postupak arbitraže pred specijaliziranom agencijom UN-a, vodećom institucijom za arbitražu u investicijskim sporovima, neće biti kratak.
Mađarska je u postupku ispred Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova strana koja tuži.
Novinarima nije dopušteno praćenje postupka u sudnici, a predstavnici hrvatske strane u ovoj fazi postupka ne žele davati izjave za javnost.
Vlada Hrvatske je 17. siječnja ove godine pokrenula arbitražni postupak protiv MOL-a pred UNCITRAL-om, nakon što je MOL 26. studenog 2013. pokrenuo odvojeni arbitražni postupak protiv Vlade pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u sastavu Svjetske banke.
Arbitražni sud naložio je da MOL u ostvarivanju svojih raznih prava, uključujući ona koja se odnose na njihove akcije u društvu Ina, mora osigurati da u svakom trenutku postupa u najboljim poslovnim interesima društva Ina, a u slučaju prodaje svog akcionarskog udjela u hrvatskoj kompaniji mora osigurati da kupac preuzme sve obveze MOL-a kao i moguće posljedice presude Arbitražnog suda.