U Rafineriji nafte Brod uskoro remont i rekonstrukcija postrojenja

U Rafineriji nafte Brod uskoro treba početi remont i rekonstrukcija postrojenja, čime će biti povećana efikasnost u proizvodnji i kvaliteti naftnih derivata, a vrijednost ovog projekta je milijun KM.

Generalni direktor Rafinerije nafte Andrej Getinger rekao je da su osigurane zalihe naftnih derivata, kojim će biti snabdijevano tržište u vrijeme rekonstrukcije i remonta – od sredine veljače do kraja ožujka.

Remontom je predviđeno čišćenje postrojenja i opreme od nečistoća nastalih tijekom prerade sirove nafte, kontrola sigurnosnih ventila, zamjena dotrajalih dijelova opreme i regeneracija različitih vrsta katalizatora potrebnih za proces proizvodnje, priopćeno je iz Rafinerije nafte.

U priopćenju se dodaje da su godišnji remonti Rafinerije važni sa aspekta ispunjavanja obveza i uvjeta ekološke dozvole, koje je izdalo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

„Iz nadležnog ministarstva potvrdili su da Rafinerija nafte izvršava mjere propisane ekološkom dozvolom, a prema planu aktivnosti koje mora ispuniti do 2016. godine“, navedeno je u priopćenju.

Iz Rafinerije poručuju da će, sa ekološkog aspekta, remontom opreme i postrojenja, kao i osvježenjem katalizatora reakcija, biti umanjeno propuštanje štetnih emisija u zrak.

U Rafineriji su najavili realizaciju još dva investicijska projekta s ciljem ostvarivanja efikasnosti u preradi nafte, a riječ je o rekonstrukciji energane za snabdijevanje električnom energijom i usavršavanju toplotnog balansa.  Srna