Trgovac-prerađivač kao rješenje za učinkovitost rafinerija

Prognoze da u Europi narednih godina slijedi gašenje dodatnih 1,5-2 miliona tona rafinerijskih kapaciteta mogle bi biti pretjerane, zbog drugih prioriteta koje uvode novi vlasnici rafinerija u regiji, izjavio je glavni ekspert za taj segment naftne privrede trgovačke kompanije Gunvor.

David Fyfe je na naftnoj konferenciji agencije Platts u Londonu rekao da je sporna kalkulacija zasnovana na pretpostavci da bi prosječno korištenje kapaciteta europskih rafinerija moralo podići sa sadašnjih oko 75%, na 85% kako bi one ostale profitabilne.

Uz postojeće europske kapacitete prerade od oko 15 miliona barela na dan, većina prognostičara smatra da bi 10% moralo biti zatvoreno kako bi se marže rafinerija oporavile, kaže Fyfe. On navodi da očekuje zatvaranja rafinerije, posebno na jugu Europe, ali da promjenu donosi ulazak novih vlasnika u taj segment, poput Gunvora, ruskih i drugih nacionalnih naftnih kompanija, koji slijede različite strateške pokretače od integriranih naftnih kompanija.

Model trgovac-prerađivač se oslanja na operativnu efikasnost stvorenu uparivanjem rafinerijskih skladišnih i logističkih prednosti sa tradicionalnim poslovima trgovanja naftom i derivatima. Fyfe navodi da je Gunvor „veoma zadovoljan“ poslovanjem dvije rafinerije u Belgiji i Nemačkoj, koje je 2012. godine kupio od bankrotirane švicarske firme Petroplus. „Veoma smo agresivni u smislu zaštite naše izloženosti ‘crack spreads’ rizicima (od pojava razlika u cijeni sirove nafte i derivata), pa smo nalazili u nesumnjivo sušnom periodu u europskom rafinerijskom biznisu“, navodi Fyfe.

On na isti načni pojašnjava i odluke ruskih kompanija Rosnjeft i Lukoil da jeftino kupe depresirane europske rafinerije i prilagode ih tehnološki prema vlastitoj sirovoj nafti u očekivanju oporavka marži. „Ono što želim reći je da smatram isuviše pojednostavljenom kalkulacijom o neminovnosti gašenja rafinerijskih kapaciteta od 1,5 do dva miliona barela na dan“, rekao je Fyfe.

Na istom skupu, direktor za tržišta u IEA, Keisuke Sadamori, procijenio je da je u riziku zatvaranja do 2035. Blizu 10 miliona b/d globalnih rafinerijskih kapaciteta „zbog pada potrošnje u Europi, dok u SAD nastavlja bujati višak kapaciteta“. Dodatni faktor je uvećanje ponude biogoriva i tečnog prirodnog plina, kojima nije potrebna prerada, dodaje on.

Sadamori, međutim, navodi da su potrebna dodatna investiranja u rafinerisjki sektor kako bi se odgovorilo očekivanom rastu potražnje za dizel gotivom u svijetu od preko pet miliona barela na dan do 2035., gotovo tri puta više od projektiranog uvećanja potrošnje benzina.

IEA inače za ovu godinu očekuje daljnji pad rafinerijskih marži, zbog otvaranja 2014. ukupno 1,7 miliona b/d novih rafinerijskih kapaciteta u ne-OECD državama, prvenstveno u Aziji i na Bliskom istoku.