Trenutne cijene goriva u zemljama JIE

Cijene goriva u zemljama jugoistočne Europe na dan 19. travnja 2016. godine. Sve cijene su litrama. Oznaka (E)-zemlje članice Europske unije.

 

Br. E Zemlja Bezolovni 95 RON Dizel LPG
1. Albanija € 1,145 € 1,138 € 0,396
2. Bosna i Hercegovina € 0,926 € 0,890 € 0,414
3. E Bugarska € 1,100 € 1,074 € 0,435
4. E Hrvatska € 1,157 € 1,011 € 0,487
5. E Grčka € 1,299 € 0,949 € 0,619
6. E Mađarska € 1,055 € 0,998 € 0,651
7. Makedonija € 0,988 € 0,713 € 0,429
8. Crna Gora € 1,050 € 0,900 € 0,650
9. E Rumunjska € 1,097 € 1,048 € 0,465
10. Srbija € 1,041 € 1,059 € 0,524
11. E Slovenija € 1,176 € 1,020 € 0,555

Izvor: http://www.fuel-prices-europe.info