Total i BP prilagođavaju strategiju novim okolnostima

PARIZ, LONDON – Još dvije kompanije iz Big-Oil kluba „Sedam sestara“, francuski Total i britanski BP najavili su restruktuiranje njihovih upstream poslova, reagirajući na ekonomske računice poremećene neplanirano visokim padom cijena nafte.

Total će, radi povećanja efikasnosti i prilagođavanja novim okolnostima, svoje poslove istraživanja i proizvodnje usmjeriti na pet geografskih središta, priopćio je šef tog poslovnog sektora kompanije Arnaud Breuillac. Manji akcenat dat će poslovima u Europi, pošto su novom organizacijom odjeljenja za kontinentalnu Europu i Centralnu Aziju spojena sa odjeljenjem za Sjevernu Europu.

Također, BP je prestavio svoju upstream strategiju, priopčivši planiranje dubljih rezova u budžetu za iduću godinu. Za početak, najavio je uštedu od milijardu dolara kroz otpuštanja na stotine ljudi na poslovima u svojoj globalnoj mreži. Kompanija ostaje posvećena svojim poslovima u oblastima konvencionalnih izvora i ležišta u dubokim podnožjima mora. Kompanija očekuje veći učinak iz svojih poslova u oblasti prirodnog plina. Natural Gas Europe