Stipe Buljan: “Nafte ima u BiH…”

Nafta u BiH ima, ona je na određen način i locirana, ali potrebno je utvrditi koliko je ima i da li je njena eksploatacija isplativa”, istakao je tajnik u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Stipe Buljan.

Buljan se obratio Federalnom parlamentu podnoseći informaciju o dosadašnjim aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u FBiH. Zastupnici su podržali tu informaciju, zadužili Federalnu vladu da nastavi aktivnosti na realizaciji Projekta te u daljnjoj realizaciji angažira savjetodavno tijelo od stručnjaka geološke, rudarske, ekonomske, pravne i drugih potrebnih oblasti.