Spisak benzinskih crpki koje toče loše gorivo

Federalna uprava za inspekcijske poslove je objavila Spisak gospodarskih subjekata (benzinskih crpki) kod kojih je u vršenju inspekcijskog nadzora i laboratorijskog ispitivanja kod akreditiranih laboratorija utvrđena loša kvaliteta tečnih naftnih derivata.

Analizom goriva koje prodaju ove firme utvrđeno je da ono ne zadovoljava propisane standarde (niska točka paljenja, visoka količina sumpora, te visoka točka filtrabilnosti).

Protiv svih ovih firmi je nadležnom sudu podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Spisak benzinskih crpki