Slavonski Brod: povećanje koncentracije lebdećih čestica

Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda danas je ponovno uputio dopis Ministarstvu zaštite okoliša kojim upozorava na onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu uzrokovano radom Rafinerije nafte Brod. Naime, na mjernoj postaji Slavonski-Brod u noći 1. listopada 2013. zabilježene su višestruka alarmantna prekoračenja koncentracije lebdećih čestica od dozvoljene vrijednosti koja iznosi 25 μg/m3.

Od ponoći do 3,00 sati h njihova vrijednost iznosila je 1300 μg/m3. U 4,00 h vrijednost je pala na 463,5 μg/m3 te se i dalje zadržala višestruko iznad dozvoljene vrijednosti koncentracije.

Prekomjerne koncentracije lebdećih čestica zabilježene su samo nekoliko dana nakon što je na mjernoj postaji u Slavonskom Brodu zabilježeno prekoračenje graničnih vrijednosti benzena o čemu je Grad također dopisom upozorio nadležno ministarstvo.

Naime, 25. rujna 2013. u 21,00 sat zabilježena je satna koncentracija benzena od 7,7 μg/m3. Prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12) granična vrijednost koncentracije benzena u zraku s obzirom na zaštitu ljudskog zdravlja iznosi 5 μg/m3. Prema istoj Uredbi granična vrijednost benzena ne smije biti prekoračena više od 35 puta tijekom kalendarske godine. U Slavonskom Brodu ta vrijednost u 2013. godini do 27. rujna 2013. prekoračena je 634 puta.

Grad Slavonski Brod ponovno je zatražio od Ministarstva zaštite okoliša žurno reagiranje, jer posljednje izmjerene vrijednosti onečišćujućih tvari u zraku potvrđuju da je situacija u Slavonskom Brodu alarmantna.

Izvor: www.slavonski-brod.hr