Shell završio istraživanja i zatražio koncesiju za eksploataciju nafte od Federacije BiH!

Sudeći prema današnjoj odluci i priopćenju Vlade Federacije BiH, naftni gigant Shell uvjeren je u rezerve nafte pod Dinaridima. Nakon vlastitih istraživanja zatražili su koncesiju za eksploataciju.

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o proglašenju ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina od strateškog interesa na prostoru FBiH.

Odlukom je data suglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za pokretanje aktivnosti i dodjelu ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina izravnim pregovarima.

Resorno ministarstvo zaduženo je pripremiti rješenje o formiranju povjerenstva za pripremu dokumentacije za raspisivanje javnog poziva za izbor stručnog konzultanta za pužanje konzultantskih usluga u postupku pregovaranja, vođenja pregovora i izradu ugovornog modaliteta koji će biti dostavljen Vladi FBiH.

U obrazloženju Odluke navodi se kako je Shell Exploration Company B.V. 3. studenoga 2011. godine potpisao Memorandum o razumijevanju s Vladom FBiH o izradi Procjene perspektivnosti Federacije Bosne i Hercegovine za istraživanje nafte i plina.

Izvješće je urađeno i predstavljeno na tehničkom sastanku Koordinacijskog odbora za praćenje realizacije Memoranduma, 30. rujna 2013. godine u Sarajevu. Izvještaj sadrži osnovne podatke o naftnim sustavima koji ukazuju na opravdanost nastavka istraživanja nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Naftna kompanija Shell je 27. rujna 2013. godine uputila Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dopis kojim izražava interes za počeak pregovora o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na području Federacije BiH.

Za istraživanje i eskploataciju predloženi su blokovi Slunj, Bihać, Bosanska Krupa, Prijedor, Drvar, Ključ, Knin, Glamoč, Bugojno, Sinj, Livno, Prozor, Imotski, Mostar, Kalinovik, Ploče, Metković, Ston i Dubrovnik.

Imajući u vidu jasno opredjeljenje kompanije Shell za otpočinjanje pregovora, ali i veliko iskustvo ove kompanije na istraživanju ovog resursa i raspolaganje financijskim sredstvima za ova rizična i veoma skupa geološka istraživanja, Vlada FBiH je danas donijela ovu odluku, a sve u pravcu dodjele koncesije, priopćeno je iz Ureda za informiranje Vlade FBiH.

R.I. / Dnevnik.ba