Shell već pripremio 700 milijuna $ za istraživanje nafte

U idućih nekoliko dana trebala bi objaviti međunarodni natječaj za izbor stručnog konzultanta pri vođenju pregovora za dodjelu ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte na području FBiH…

Više na www.vecernji.ba