Shell odustaje od istraživanja nafte u BiH

Multinacionalna tvrtka Shell se, nakon obustavljanja istraživanja nafte u vodama Aljaske, povlači i iz pregovora o eksploataciji nafte u Bosni i Hercegovini.

Anglo-nizozemska tvrtka, jedna od najvećih u svijetu za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, s Federacijom BiH je imala memorandum razumjevanju koji je trebalo da joj omogući istraživanje nalazišta “crnog zlata” u toj zemlji, ali je odlučila da ne produži njegov rok koji ističe 5. studenog ove godine.

Shell je o tome službeno obavestio Vladu FBiH pismom, čiji je faksimil objavilo Oslobođenje. Iz pisma se zaključuje da su u Shellu odustali od istraživanja zbog aktualnih kretanja na tržištu nafte, čija cijena neprekidno pada.

“Nakon internog pregleda portfelja u svijetlu trenutnog stanja na tržištu nafte i plina, Shell neće iskoristiti ovu priliku u sadašnjoj fazi i stoga neće tražiti (novo) produženje memoranduma”, navodi se u pismu.

Dnevnik.ba