„Sedam sestara“…

Poslije Drugog svjetskog rata sedam najvećih svjetskih naftnih koncerna nazivani su „sedam sestara“. Desetljećima su imali ogroman utjecaj na svijet. U međuvremenu se na tržištu energentima mnogo toga promijenilo.

Novi i stari igrači na tržištu nafte

Esso, Shell, BP, Mobil, Chevron, Gulf oil, Texaco – od drugog svjetskog rata pa sve do 90-ih godina, industrijske nacije su zavisile od nafte ovih takozvanih „sedam sestara“ koje su činile jedan od najmoćnijih političkih lobija u svijetu.

Svjetsko gospodarstvo i dalje zavisi od nafte, tu se do danas nije mnogo toga promijenilo. Energija je preduvjet za funkcioniranje gospodarstva, a energija – to je prije svega nafta – mada se sve više radi na pronalaženju alternativnih izvora.

Mijenjaju se odnosi moći

Međutim, promijenili su se odnosi moći u naftnoj industriji. Koncerni su se međusobno pojeli ili ujedinili. Od sedam sestara ostale su četiri: američki koncerni Exxonmobil i Chevron i dva evropska: nizozemski Royal Dutch Shell i British Petroleum. Tu su i dva nova koncerna: ConocoPhillips iz SAD i francuski Total. Tih šest koncerna danas u velikoj mjeri kroje naftnu sudbinu svijeta.

Doduše, ni ovi giganti više nisu apsolutni vladaoci tržištem – pojavilo se sedam novih globalnih igrača iz zemalja „brzog“ razvoja. Tu spadaju saudijski koncern Aramko, ruski Gazprom, kineski CNPC, iranski NIOC, venecuelanski PDVSA, brazilski Petrobras i malezijski Petronas. Njima je zajedničko to da su uglavnom u vlasništvu države.

Sedam novih sestara

Ovih novih sedam koncerna kontroliraju skoro trećinu svjetske proizvodnje – i posjeduju više od trećine danas poznatih rezervi nafte. Stručnjaci već govore o „sedam novih sestara“. Usporedbe radi: četiri preostale stare sestre proizvode samo deset posto nafte i plina koji se nađu na tržištu – i posjeduju samo tri posto svjetskih rezervi.

Era starih sestara bi dakle uskoro mogla da se završi. Međunarodna agencija za energiju IEA procjenjuje da će se u narednih 40 godina, 90 posto nafte u svijetu proizvoditi u zemljama u razvoju.

Izvor: DW