SAD uvode nove norme za gorivo

NEW YORK – Američka Agencija za zaštitu okoliša predložila je uvođenje novih normi za automobilsko gorivo koji imaju za cilj smanjenje onećišćenja.

Međutim, to bi moglo dovesti do novog poskupljenja benzina. Nove norme, koje predlaže EPA, smanjili bi udjel sumpora u benzinu za dvije trećine, a to bi u ispušnim plinovima za 80 posto smanjilo sastojke koji doprinose nastanku smoga, prenosi ABC News.
Novi zakon trebalo bi da stupi na snagu 2017. godine. Uvođenjem novih normi kvaliteta goriva bit će ostvaren efekt jednak uklanjanju 33 milijuna automobila s američkih cesta. S druge strane, prosječna cijena automobila bi porasla za 130 dolara do 2025. godine.
Savjetnica Američkog instituta za naftu (API) Rayola Doher ocijenila je za tu televiziju da bi uvođenje predloženih normi bilo vrlo skupo, kako za kompanije, tako i za građane.
Naftna industrija ostvarila je u prethodnih pet godina profit veći od 300 milijardi dolara, pa je zato čudno da bi uvođenje novih normi za nju bilo neprihvatljivo skupo.