Reuters: Prava slika zaliha nafte i utjecaja na buduće kretanje cijena

NEW YORK, LONDON – Ponašanje trgovaca pokazuje da nisu zabrinuti upozorenjem američke Energetske informativne agencije (EIA) da bi SAD uskoro mogle smanjiti uvoz nafte, jer su rezervoari u njenom ključnom skladišnom centru Cushing u Oklahomi već 77% popunjeni.
IEA je u svom posljednjem mjesečnom izvješću navela da bi to mogao biti jedan od dodatnih faktora ponovnog pada cijena nafte, polazeći od ocjene da je vrijednost barela od lipnja prošle godine više nego prepolovljena zbog neravnoteže između male potrošnje i velike ponude.
Reuters, međutim, u analizi pojašnjava da Cushing ne odražava sliku kompletnog naftnog skladišnog prostora u SAD i utjecaja tog faktora na cijene nafte. Cushing zahvata tek 6% ukupnih naftnih skladišnih kapaciteta u SAD. Od kraja studenog prošle godine, uskladištena nafta u ovom centru uvećana je za 30,5 miliona barela (128%), naspram 79 mil.bbl (21%) u ostalim skladištima širom SAD. Skladišta sirove nafte na američkoj obali Meksičkog zaljeva, koja predstavljaju polovinu neprerađenih zaliha nafte u SAD, uvećana su istovremeno za svega 33 miliona barela, odnosno 17%.
S obzirom da su poslovi na tržištu nafte prešli u postojanu contango strukturu, dirigiranu situacijom kada su cijene za kasnije termine iznad onih za skore datume isporuka, trgovci su zakupili skladišta u Cushing-u i u njima čuvaju naftu računajući na zaradu od njene prodaje u kasnijim mjesecima. Poznata pod imenom „cash and carry“, ova strategija je zasnovana na računici da će cijene za kasnije termine isporuka pokriti troškove zakupa skladišta. Da bi izbjegli rizike, trgovci teže iznajmljivanju skladišta blizu mjesta isporuke burze u NewYorku, u slučaju da se odluče na fizičku isporuku nafte, zbog čega je Cushing najatraktivnija lokacija.
tankerStruktura terminskih cijena međutim ukazuje da trgovci nisu zabrinuti iscrpljivanjem skladišnog prostora i ne vide potrebu za unajmljivanjem skupljih opcija poput čuvanja nafte u iznajmljenim tankerima na otvorenom moru. Prelaskom u upadljiv contango od srpnja 2014. godine, razlika u cijeni između termina za lipanj i za prosinac 2015. godine kako za američku laku naftu, tako i Brent ostaje generalno nepromijenjena od kraja siječnja ove godine, usprkos upozorenja da uskladištene količine nastavljaju rasti.
Da je tržište bilo zabrinuto popunjavanjem skladišta u Cushing-u i drugdje, contango bi se dodatno uvećao, konstatira Reuters.