Produženo važenje memoranduma sa „Shell Exploration Company“

Vlada FBiH dala je suglasnost za produženje roka važenja Memoranduma o razumijevanju, kojeg je 3. studenog 2011. godine potpisala sa „Shell Exploration Company“ B.V. – poduzećem osnovanog u Kraljevini Nizozemskoj, do 3. studenog 2015 godine.

Za potpisivanje produženja roka važenja Memoranduma ovlašteni su premijer FBiH i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj.