Prijevoz nafte Željeznicama Federacije I.-VI. 2013. godine

U priopćenju Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine navodi se da su u prvoj polovini 2013. godine prevezle 33.423 tone nafte. Prema njihovim pokazateljima, prijevoz nafte željeznicom ima tendenciju rasta u zadnje tri godine. Tokom 2011. godine Željeznice FBiH prevezle su 47.064 tone nafte, u 2012. godini 56.840 tona.

Međutim, to su vrlo male količine s obzirom na kapacitete kojima raspolažu Željeznice FBiH. Navedeni prijevoz obavlja se uglavnom privatnim vagon cisternama u vlasništvu, a ne cisternama Željeznica FBiH, iako Željeznice FBiH raspolažu sa 100 vagon cisterni od kojih se 60% može odmah staviti u funkciju, a na ostalima je potrebno izvršiti reviziju, što je moguće uraditi u veoma kratkom vremenskom roku.

Sa postojećim kapacitetima Željeznice FBiH su u mogućnosti da prevezu cca 420.000 tona godišnje, što je za sedam puta više nego što se do sad prevozilo i što bi ovoj kompaniji osiguralo dodatnih šest miliona KM prihoda.

Prijevoz nafte željeznicom u mnogim državama svijeta reguliran je zakonom o ekologiji. I naša država bi imala višestruke koristi ukoliko bi se nafta prevozila željeznicom. Prije svega, smanjila bi se mogućnost malverzacija, povećali prihodi od PDV-a, ujednačila kvaliteta nafte, rasteretile ceste, smanjio broj nesreća, zagađenja, emisije štetnih plinova, navodi se u priopćenju.