Prijenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata

Vlada FBiH donijela je Odluku o prijenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata. Sredstva od 9.200.000 KM će biti prebačena na račun Operatora – Terminali Federacije d.o.o., u skladu sa Odlukom o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2014.-2018. godina.

Inače, ova taksa se plaća na promet naftnih derivata koji služe za krajnju potrošnju u visini od 0,01 KM po litru, uključujući i LPG koji se koristi u motorima sa unutarnjim izgaranjem.