Prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina

Nakon što su Zastupnički dom i Dom naroda Parlamenta FBiH u studenom prošle godine usvojili Nacrt Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji BiH, te je nakon toga provedena javna rasprava, Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 03.06.2013. godine utvrdila Prijedlog ovog zakonskog dokumenta.

Ovim zakonom se uređuju uvjeti, način i postupak dodjele ugovora i izvođenje istraživanja i eksploatacije nafte i plina na prostoru Federacije BiH na načelima održivog razvoja energetskog sektora.

Osnovni cilj Zakona je osigurati pretpostavke za nastavak geoloških istraživanja nafte i plina na prostoru Federacije BiH. Time, kao i utvrđivanjem rezervi nafte i plina stvaraju se preduvjeti za osiguranje energenata i poticaja za privredni i društveni razvoj.

Zakonom je propisano utvrđivanje rezervi i kvaliteta nafte i plina kao osnove za planiranje i izgradnju suvremenih energetskih objekata i infrastrukture s visokim stupnjem energetske učinkovitosti, uvažavajući „Strateški plan i program razvoja energetskog sektora FBiH čime bi se postigle pretpostavke za održivi razvoj energetskog sektora.

Precizirana je i obaveza uvažavanja i provođenje zakonskih odredbi koje se odnose na zaštitu i upravljanje okolišem, uz minimalan negativan utjecaj na njega.

Propisana je i obaveza Vlade Federacije BiH i vlada kantona da potiču i podržavaju istraživanje nafte i plina. Razvojni programi i projekti zaštite okoliša i ekonomskog učinka istraživanja i eksploatacije nafte i plina trebaju predviđati mogući utjecaj na okoliš, ne sprečavajući razvoj istraživanja i eksploatacije ovih energenata.

Zakonom se predviđa poticanje recikliranja naftnih polja sa otpadnim nusproizvodima kako bi se omogućilo ponovno korištenje, smanjenje ili povrat njihovih nusproizvoda, te da se zemljište koje je oštećeno ili na kojem se ne vrši istraživanje sanira i rehabilitira.
Predviđeno je i to da se pri istraživanju i eksploataciji primjenjuju napredna naučna i tehnološka istraživanja, te da se osiguraju financijska sredstva u budžetu za dalja istraživanja nafte i plina u Federaciji BiH.

U našem okruženju, a ni u Evropskoj uniji u cjelini, ne postoji zakonodavstvo za ovu oblast, sa izuzetkom Crne Gore koja ima zakon kojim regulira istraživanje i eksploataciju nafte i plina.