Prijedlog Zakon o koncesijama FBiH

Prema prijedlogu Zakona o koncesijama Federacije BiH člankom 6. su definirane oblasti na dodjelu koncesija za obavljanje gospodarskih djelatnosti i usluga, te izvođenje radova u između ostalim i slijedećim oblastima:

Stavak 13. u oblasti mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalne energije;

Stavak 17. u oblasti cjevovoda i terminala za uskladištenje i transport tekućina i plinova.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine daje suglasnost na konačnu odluku o dodjeli koncesije iz stava 4. člana 23. ovog Zakona za između ostalog:

Stavak 5. izgradnju terminala za uskladištenje tekućina i plinova.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučuje o dodjeli koncesije za:

Stavak 8. izgradnju cjevovoda i terminala za uskladištenje i transport tekućina i plinova;

Stavak 11. istraživanje i eksploatacija slijedećih mineralnih sirovina:

–        energetske mineralne sirovine – sve vrste fosilnih goriva, ugljikovodici u čvrstom, tečnom i plinovitom stanju, sve vrste bituminoznih i uljnih stijena, i ostali plinovi koji se nalaze u zemlji i radioaktivne mineralne sirovine.

Zakon o koncesijama