Prihvaćena inicijativa za povećanje akcize na naftne derivate od 0,10 KM/lit

Vlada Federacije BiH prihvatila je Inicijativu JP Autoceste Federacije BiH za povećanje akcize na naftne derivate za dodatnih 0,10 KM/litar, te je uputila Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje BiH na razmatranje i nadležno postupanje.

U obrazloženju se navodi da se BiH Pismom namjere prema Međunarodnom monetarnom fondu obvezala da će, između ostalog, povećati akcizu na gorivo, čiji će prihod biti direktno usmjeren na investicije za izgradnju autocesta. Sadašnji izvori prihoda od akcize na naftne derivate (0,10 KM) godišnje iznose oko 60 miliona KM. Tim sredstvima se financiraju nabavka zemljišta, projektiranje, a manji dio ide na izgradnju i otplatu anuiteta.