Predana Studija utjecaja na okoliš za krčki LNG

U Ministarstvo zaštite okoliša i prirode prošli je tjedan predana Studija utjecaja na okoliš za gradnju terminala za ukapljeni prirodni plin na Krku, koji je za naručitelja napravila tvrtka Oikon, doznaje Energetika-net koja je imala uvida u taj dokument.

Naime, SUO predviđa gradnju kopnenog terminala kapaciteta 6 milijardi m3 godišnje, a gradio bi se na rtu Zaglav, u industrijskoj zoni Dina Petrokemije. Od izvora u Ministarstvu gospodarstva doznali smo da se očekuje sazivanje stručnog povjerenstva za ocjenu Studije, koja bi po dobivanju zelenog svjetla trebala biti upućena u javnu raspravu. Predviđa se da javna rasprava traje 30 dana jer je sa zahvatom već upoznata lokalna zajednica i nevladine udruge. Ako sve bude išlo glatko, rješenje o prihvatljivosti Studije na okoliš moglo bi biti doneseno oko Božića, a lokacijska dozvola dva mjeseca nakon toga.

Više na www.energetika-net.com