Pravilnik o utvrđivanju kvaliteta tečnih naftnih goriva

Na temelju članka 134. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/97 i 26/02), a u svezi sa člankom 23. Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva (“Službeni glasnik BiH”, broj 27/02), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi PRAVILNIK o utvrđivanju kvaliteta tečnih naftnih goriva. 

PRAVILNIK o utvrđivanju kvaliteta tečnih naftnih goriva sa izmjenama i dopunama