Potpisan Memorandum o razumijevanju za Projekt trans-jadranskog plinovoda (TAP) i Projekt jonsko-jadranskog plinovoda (IAP)

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar vanjskih poslova BiH dr. Zlatko Lagumdžija, ministar vanjskih poslova Republike Albanije Aldo Bunci, ministar vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore Igor Lukšić i zamjenik ministrice vanjskih poslova Republike Hrvatske Joško Klisović potpisali su 23. svibnja 2013. godine, u sjedištu Vijeća ministara Republike Albanije u Tirani Memorandum o razumjevanju između Republike Albanije, Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore za podršku i suradnju u realizaciji Projekta Trans-jadranskog plinovoda (Trans adriatic Pipeline Project-TAP) i Projekt jonsko-jadranskog plinovoda (Ionin Adriatic Pipšeline Project –IAP).

Ceremoniji potpisivanja Memoranduma o razumijevanju prisustvovao je i premijer Republike Albanije Sali Berisha, te predstavnici vlada Republike Italije, Republike Grčke, Republike Azerbejdžan i Republike Turske, nakon čega je održana zajednička press konferencija.

Potpisanim Memorandumom se daje puna podrška zemalja potpisnica razvoju TAP projekta kao integralne komponente Južnog plinskog koridora i kao fundamentalnog elementa za dugoročnu sigurnost snabdijevanja i diverzifikaciju resursa plina, podržavajući šire planove Evropske unije za diverzifikaciju transportnih tokova i sigurnost snabdijevanja u Evropi, kao i puna podrška IAP projektu kao daljnjoj podršci ciljevima Evropske unije za diverzifikaciju transportnih tokova i sigurnost snabdijevanja, posebno u regiji jugoistočne Evrope.

U Memorandumu se potpisnici pozivaju na međunarodni Sporazum o predloženom Trans-jadranskom plinovodu (TAP projekt), glavnom regionalnom kraku plinovoda kojim je planiran transport azerbajdžanskog plina od Republike Grčke do Republike Italije preko Albanije i Jadranskog mora koji je potpisan 13. veljače 2013. godine u Ateni.

Između ostalog, Memorandumom je predviđeno da svaka od strana potpisnica poduzme neophodne mjere, u skladu sa pravilima Evropske unije, koja se primjenjuju za međunarodna tržišta plina i ugovore Zajednice, kako bi podržali i omogućili razvoj, financiranje, gradnju i upravljanje TAP projektom i IAP projektom; međusobnu povezanost TAP i IAP projekata, te pripremu tržišta za prijem plina iz Azerbajdžana i regije Kaspijskog jezera, te sa Bliskog istoka.