Poslovanje Terminala Federacije

Ostvareni ukupan prihod privrednog društva „Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo iznosi 4.161.514 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine povećanje za 2.898.676 KM ili 229,5 posto.

Ostvareni ukupni rashodi iznose 3.578.619 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine smanjenje za 712.921 KM ili 16,6 posto.

U 2014. godini iskazana je dobit od 582.895 KM.