Poslovanje društava iz oblasti energije

Na sjednici Vlade FBiH održanoj 03.10.2013. godine razmatrana su izvješća o prošlogodišnjem poslovanju gospodarskih društvava iz oblasti energije.

Međutim, u ta izvješća nisu uključeni pokazatelji za Terminale Federacije d.o.o. Sarajevo jer je na Skupštini Društva 28.6.2013. godine punomoćnik Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije glasao protiv usvajanja Godišnjeg izvješća.

Energopetrol d.d. Sarajevo lani je ostvario ukupan prihod od 200.009.622 KM, što predstavlja smanjenje za 65.167.931 KM ili 24,6 posto u odnosu na 2011. godinu. Ukupni rashodi iznosili su 236.420.088 KM, što je smanjenje za 60.245.446 KM ili 20,3 posto. U 2012. godini iskazan je neto gubitak od 36.410.466 KM, i veći je 15,6 posto nego godinu dana ranije. Kao rezultat višegodišnjeg poslovanja sa gubicima, na dan 31.12.2012. godine, Energopetrol je imao gubitak iznad visine kapitala.

Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da i dalje prati i analizira stanje u ovim gospodarskim društvima, te joj, po potrebi, predlaže nužne mjere i aktivnosti.