Poslije Dohe cijene nafte krenule na gore!

Cijene nafte nastavljaju zbunjivati analitičare, jer su poslije inicijalnog pada na vijest o krahu pregovora u Dohi, krenule na gore, da bi Brent čak išao ka dvopostotnom rastu ovaj tjedan!

Serija neobjašnjivih događanja sa cijenama nafte u posljednje dvije godine, utjecala je da se naftni analitičari više ne iskazuju kao prognozeri, već kao tumači, pa tako sada Financial Times može konstatirati da to možda i nije iznenađenje. Jer, konstatiraju ove novine, i da je Doha donijela dogovor o zamrzavanju proizvodnje, on ne bi bitnije smanjio ponudu nafte, već bi zadržao output na u nekim slučajevima rekordno visokom nivou.

Na zadržavanje cijena nafte utjecao je, privremeno, i štrajk uposlenih u tom sektoru Kuvajta, zbog čega je privremeno srozan petro-izvoz te zemlje.

Ipak, ono što analitičari sumiraju kao osnovni signal tržištu da se odluči za kupovine i „klađenja“ na daljnji rast cijena je serija pokazatelja prema kojima proizvodnja definitivno ide na dolje.

Možda danas najveći autoritet među naftnim ekspertima kada su u pitanju naftni cjenovni trendovi, Daniel Yergin komentira za Washington Post da je „Doha predstavljala strategiju kupovanja na vremenu. Sa, ili bez tog sastanka, tržište ide ka uravnoteženijoj poziciji do jeseni. A nadalje, tržište će reagirati – ne na ono što zemlje (proizvođači nafte) čine, ili ne čine, već što se zapravo dešava u odnosima ponude i potražnje“.