Podignuta optužnica protiv bivše Uprave NTF-a Ploče

Općinsko Državno Odvjetništvo u Metkoviću nakon provedene istrage po kaznenoj prijavi podnesenoj od strane radnika NTF-a Ploče pod brojem K-DO-174/12 KPO-DO-5/12 dana 25.08. 2014 .godine podiglo je OPTUŽNICU protiv Nikole Štule, Zorana Prskala i NTF-a d.o.o. Ploče zbog kaznenog djela povrede prava na rad iz čl.131.st.1 Kaznenog zakona Republike Hrvatske, u potpisu je Zamjenik ODO Metković Jure Kežić.

 KAZNENA DJELA PROTIV RADNIH ODNOSA I SOCIJALNOG OSIGURANJA

Povreda prava na rad

Članak 131.

(1) Tko otkaže ugovor o radu radniku zato što se u dobroj vjeri zbog opravdane sumnje u korupciju obratio ili podnio prijavu nadležnim osobama ili tijelima državne vlasti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko otkaže ugovor o radu jednom ili više radnika zbog njihovog sudjelovanja u štrajku koji je organiziran i proveden u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima sindikata.

(3) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko ne izvrši pravomoćnu sudsku odluku kojom je odlučeno o vraćanju radnika na posao.