Po uvjetima komercijalnih banaka…?

Na današnjoj, 19. vanrednoj i telefonski održanoj sjednici, Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu sredstava putem Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA). Riječ je o dijelu sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji “Pozajmljivanje i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja”, privrednom društvu “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, i to u iznosu od 4.000.000 konvertibilnih maraka.

Dodjela ovih sredstava, u skladu sa odredbama Ugovora o komisionom poslovnom aranžmanu zaključenom 12.3.2013. godine, između IGA-e (kao komisionara) i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (kao komitenta), bit će izvršena putem IGA-e.

Federalna vlada je, uz ovo, donijela i zaključke kojima IGA-i daje saglasnost da do dana uplate cjelokupnog iznosa sredstava odobrenih Ugovorom o komisionom poslovnom aranžmanu, može privremeno koristiti dio sredstava u iznosu od 4.000.000 KM od sredstava ranije odobrenih 5.000.000 KM (po Ugovoru o komisionom poslovnom aranžmanu od 24.12.2012. godine) za privredno društvo “Energoinvest” d.d. Sarajevo.

Sredstva će, po uslovima šest komercijalnih banaka za odobrenje kredita i puštanja sredstava na račun “Terminala Federacije”, u ukupnom iznosu od 15.000.000 KM, biti deponovana kod svake banke sudionice, proporcionalno njenom učešću u ukupnom iznosu kredita, a u svrhu isplate prema banci – korisniku garancije, u slučaju protesta mjenice.

4 misli o “Po uvjetima komercijalnih banaka…?

  1. ZA PROLIVENO MLJEKO NITKO NIJE KRIV,
    15.000.000 litara, N E R M I N E !!!!!!!!!!!!!!

Komentari su zatvoreni.