Picula zatražio reakciju zbog zagađenja koje pravi Rafinerija nafte u Bosanskom

Zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula pitao je Europsku komisiju hoće li poduzeti pravne mjere kako bi utjecali na unapređenje i implementaciju zakonodavstva vezanog uz mjerenje kvalitete zraka, zbog onečišćenja zraka koje uzrokuje Rafinerija nafte Brod u Bosni i Hercegovini, u neposrednoj blizini granice s Hrvatskom.

Kako je Picula objavio na društvenim mrežama, ujedno je pitao i što će se poduzeti oko podizanja tehnoloških standarda u Rafineriji, a nastavno na stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju iz juna prošle godine.

Kao predsjednik Izaslanstva za odnose s BiH, Picula je pitanje Komisiji poslao kao reakciju na dopis gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare. On je upozorio na enormno prekoračenje graničnih vrijednosti lebdećih čestica, sumporovodika i dušikovog oksida u zraku koje uzrokuje Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu što traje od 2008. godine.

“Prema mjerenjima kompanije Aqicn, indeks količine lebdećih čestica promjera manjeg od 2,5 mikrometra u Slavonskom Brodu 08.01.2016. iznosio je 261, što je najveći index izmjeren u Europi. Kvalitetu zraka u Slavonskom Brodu mjeri i Agencija za zaštitu okoliša u Hrvatskoj, te je 11.01.2016. izmjerena količina PM 2,5 čestica bila 86,80, što se smatra visokim, četvrtim od pet stepeni zagađenja”, upozorio je zastupnik Picula u pitanju.

Na nedostatak napretka u usklađivanju energetskih i politika zaštite okoliša s pravnim stečevinama EU višestruko je ukazala i Komisija u svom posljednjem izvještaju o napretku BiH, dodao je Picula.

Primjerice, istaknuto je da BiH u ovom trenutku nema uspostavljen sistem mjerenja kvalitete zraka na državnom nivou. Potpisivanjem Ugovora o Energetskoj zajednici BiH se Direktivom 2008/1/EZ obvezala na integrirano sprječavanje onečišćenja, a u međuvremenu je na snagu stupio Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). (FENA)