Petrolinvestu posao izrade projekta sanacije naftnog terminala u Blažuju

Posao izrade glavnog izvedbenog projekta potpune sanacije terminala u Blažuju – Sarajevo povjeren je Petrolinvestu d.d. Sarajevo, kao lideru grupe ponuđača Petrolinvest d.d. Sarajevo i Energoinvest d.d. Sarajevo, navodi se u objavi Operatora Terminali Federacije BiH.

Ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a je 348.200 KM, a rok izvršenja posla je 180 dana od dana zaključenja ugovora.

Ugovor je dodijeljen Petrolinvestu primjenom preferencijalnog faktora od 15%.
Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a iznosila je 323.000 KM.

Prethodno je izrada projekta potpune sanacije terminala Živinice povjerena kompaniji Bosna S d.o.o. Sarajevo, a vrijednost ugovora je 369.800 KM.