Skočila prodaja električnih automobila

Iako je prodaja novih automobila u padu, udio elektrificiranih vozila je drastično porastao. S rastom cijena energenata i sve bogatijom ponudom europski kupci se ubrzano okreću elektrificiranim vozilima. Prema podacima koje je objavio JATO Dynamic, prodaja elektrificiranih vozila je drastično skočila. [...]

Utvrđen prijedlog budžeta FBiH za 2022. godinu – Oblast energije

Vlada je zadužila gospodarska društva Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i NTF d.o.o. Ploče da stave na raspolaganje sve raspoložive kapacitete u okviru svojih nadležnosti za osiguranja nafte i naftnih derivata. Operator-Terminali Federacije i Federalna direkcija robnih rezervi zaduženi su da sačine plan osiguranja dodatnih količina naftnih derivata potrebnih za FBiH. [...]