Osnivačka Skupština udruženja dioničara Energopetrola: Zaštititi interese malih dioničara

Mali dioničari Energopetrola jučer su u Sarajevu održali osnivačku Skupštinu Udruženja malih dioničara Energopetrola (UDE-P) s ciljem zaštite svojih interesa i pribavljanja točnih podataka o provođenju Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrola.

Prema riječima Mirnesa Turbe, predsjedavajućeg Udruženja, oni će u svom radu nastojati zaštititi interese svih malih dioničara, koji imaju 11 posto od ukupnog kapitala u Energopetrolu, kao i da saznaju sve stavke i anekse iz Ugovora, a koje do sada mali dioničari nisu dobili na uvid.
“Mi smo zahtjevali da nam vlada dostavi na uvid sve anekse na glavni ugovor kojih ima 25, ali to nam nije stavljeno na raspologanje uz tvrdnju da se radi o poslovnoj tajni”, kazao je Turbo.

Više na www.osloboddjenje.ba